Wykorzystanie seksualne dziecka – wyniki Diagnozy przemocy wobec dzieci w Polsce 2023

Katarzyna Pilarczyk-Parchanowicz, Joanna Płonka, Agnieszka Izdebska

Abstrakt


Artykuł prezentuje analizę wyników badania Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023 dotyczących doświadczeń wykorzystania seksualnego. Badanie zrealizowano w grupie 1403 nastolatków w wieku 13–17 lat i wykazano, że 26% z nich było ofiarami wykorzystania seksualnego (WS) bez fizycznego kontaktu, zaś 8% – doświadczyło WS z kontaktem fizycznym. Najczęściej wskazywaną for[1]mą WS bez kontaktu fizycznego było zetknięcie się z ekshibicjonizmem (14%), zaś WS z kontaktem fizycznym – niechciane dotykanie seksualne ze strony rówieśni[1]ków (4%). Wyniki Diagnozy z 2023 r. zestawiono z danymi z wcześniejszych edy[1]cji badania z lat 2013 i 2018, wskazując na wzrastający trend częstości zjawiska, w szczególności w przypadku WS bez kontaktu fizycznego. Obraz bieżącej ska[1]li zjawiska uzupełniono analizą znaczenia wybranych czynników ryzyka i czyn[1]ników chroniących przed wiktymizacją seksualną. Wynika z niej, że czynnikami ryzyka doświadczenia WS są: płeć żeńska, starszy wiek nastolatków i zamieszki[1]wanie z osobą, która nadużywa alkoholu, używa narkotyków lub cierpi na chorobę psychiczną. Czynnikami ochronnymi okazały się: płeć męska, młodszy wiek nasto[1]latków oraz poczucie dostępności wsparcia ze strony dorosłych. Analiza danych pozwoliła ponadto na zaobserwowanie związku między samookaleczeniami a WS bez kontaktu fizycznego oraz podejmowaniem prób samobójczych a WS zarówno z kontaktem fizycznym, jak i bez niego.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.