Międzypokoleniowe dziedziczenie negatywnych doświadczeń rodzica w dzieciństwie i ich konsekwencje dla dziecka – przegląd systematyczny i metaanaliza

Nicole Racine, Audrey-Ann Deneault, Raela Thiemann, Jessica Turgeon, Jenney Zhu, Jessica Cooke, Sheri Madigan

Abstrakt


Cel: W niniejszym przeglądzie metaanalitycznym przedstawiono kompleksową syntezę badań analizujących występowanie u rodziców negatywnych doświadczeń w dzieciństwie (adverse childhood experiences – ACE) i konsekwencje w zakresie rozwoju i zdrowia psychicznego ich dzieci. Uczestnicy i środowisko badania: Aby zidentyfikować badania kwalifikują[1]ce się do przeglądu opublikowane do sierpnia 2021 r., zastosowano kompleksowe przeszukiwanie baz danych PsycINFO, MEDLINE i Embase. Badania włączone do przeglądu analizowały konsekwencje międzypokoleniowego oddziaływania ACE rodzica w stosunku do rozwoju jego dziecka (tj. rozwoju poznawczego, językowego, motorycznego, trudności społecznych i wczesnego rozwoju społeczno-emocjonalnego) lub jego zdrowia psychicznego (tj. inter- i eksternalizacji). Metodologia: Dane wyodrębniło dwoje koderów za pomocą standardowego protokołu. Zastosowano wielopoziomowe podejście do metaanalizy, aby uzyskać połączone wielkości efektu i zbadać je pod kątem moderatorów. Wyniki: Do metaanalizy włączono 52 badania. Negatywne doświadczenia z dzieciństwa rodzica były dodatnio związane z problemami dziecka w zakresie zdrowia psychicznego (r = 0,17, 95% CI 0,12–0,21, p < 0,001), z trudno> < 0,001), z trudnościami dziecka z eksternalizacją (r = 0,20, 95% CI 0,15–0,26, p < 0,001) oraz>< 0,001 oraz z trudnościami dziecka z internalizacją (r = 0,17, 95% CI 0,11–0,22, p < 0,001). W związkach tych nie stwierdzono żadnych istotnych socjodemograficznych (tj. wiek dziecka, wiek rodzica, poziom dochodów, płeć dziecka lub status mniejszości rasowej/etnicznej) lub metodologicznych (tj. rodzaj lub jakość badania) moderatorów. Ze wstępnych dowodów wynika, że nie występował związek między ACE rodzica a problemami w rozwoju dziecka, np. w zakresie umiejętności poznawczych lub językowych. Wnioski: Z wniosków niniejszej metaanalizy wynika, że ACE rodzica są związane z niektórymi problemami dziecka, lecz nie ze wszystkimi. Konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań koncentrujących się na mechanizmach dziedziczenia, aby dostarczyć informacji na potrzeby tworzenia polityki i praktyk związanych z międzypokoleniowym dziedziczeniem ACE.>< 0,001. W związkach tych nie stwierdzono żadnych istotnych socjodemograficznych (tj. wiek dziecka, wiek rodzica, poziom dochodów, płeć dziecka lub status mniejszości rasowej/etnicznej) lub metodologicznych (tj. rodzaj lub jakość badania) moderatorów. Ze wstępnych dowodów wynika, że nie występował związek między ACE rodzica a problemami w rozwoju dziecka, np. w zakresie umiejętności poznawczych lub językowych. Wnioski: Z wniosków niniejszej metaanalizy wynika, że ACE rodzica są związane z niektórymi problemami dziecka, lecz nie ze wszystkimi. Konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań koncentrujących się na mechanizmach dziedziczenia, aby dostarczyć informacji na potrzeby tworzenia polityki i praktyk związanych z międzypokoleniowym dziedziczeniem ACE.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.