Skala i uwarunkowania przemocy domowej wobec dzieci i wiktymizacji pośredniej – wyniki Diagnozy przemocy wobec dzieci w Polsce 2023

Szymon Wójcik, Szymon Szumiał

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki badania Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023 dotyczące przemocy ze strony bliskich dorosłych i wiktymizacji pośredniej, tj. bycia świadkiem przemocy między dorosłymi domownikami lub wobec  innego dziecka. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie (N = 2026) nastolatków w wieku 11–17 lat. Na kategorię przemocy ze strony bliskich dorosłych składały się komponenty przemocy fizycznej i psychicznej. Ta ostatnia była zoperacjonalizowana jako wyzywanie lub obrażanie. Na kategorię przemocy fizycznej składały się natomiast dwa wskaźniki – doświadczania bicia lub kopania oraz regularne doświadczanie kar fizycznych. Tak zdefiniowanej przemocy fizycznej ze strony bliskich dorosłych doświadczył niemal co czwarty (24%) badany, a przemocy psychicznej – więcej niż co piąty (22%). Biorąc pod uwagę wydarzenia z roku poprzedzającego badanie, tych dwóch form przemocy doświadczyło, odpowiednio, 16% i 10% uczniów w wieku 11–17 lat. W artykule zaprezentowano również charakterystykę osób doświadczających przemocy oraz wyniki analizy regresji logistycznej między dysfunkcjami rodzinnymi a doświadczeniem przemocy ze strony bliskich dorosłych i wiktymizacji pośredniej, a także zależności między doświadczaniem tego rodzaju przemocy a zachowaniami autodestrukcyjnymi – samookaleczaniem i próbami samobójczymi.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.