Terapia dzieci ze spektrum zaburzeń poalkoholowych i wsparcie rodziców w procesie opieki i wychowania

Teresa Jadczak-Szumiło

Abstrakt


Dzieci ze spektrum zaburzeń poalkoholowych (fetal alcohol spectrum disorder – FASD) stanowią grupę o dużym zróżnicowaniu trudności rozwojowych. Kłopoty w funkcjonowaniu wiążą się przede wszystkim z zaburzeniami neurorozwojowymi związanymi z prenatalną ekspozycją na alkohol. Narażenie na tak silny teratogen, jakim jest alkohol, na etapie rozwoju prenatalnego może uszkadzać mózg, przyczyniać się do zmian rozwojowych w układzie nerwowym, wpływać niekorzystnie na procesy fizjologiczne i uszkadzać organy wewnętrzne. Niektórzy badacze podnoszą, że tak niekorzystne warunki rozwojowe wpływają na programowanie osi HPA co sprawia, że wiele dzieci z FASD rodzi się z podwyższonym stężeniem adrenaliny i kortyzolu, co nie jest obojętne dla ich zdrowia i funkcjonowania. Ponadto wiele dzieci z FASD ma bardzo niekorzystną sytuację opiekuńczą i często są we wczesnym okresie życia narażone na wydarzenia traumatyczne. Ponieważ trauma ta dotyczy relacji, wpływa na kształtowanie się stylu przywiązania u dzieci z FASD. Prezentowany model terapii i wsparcia dla rodzin wychowujących dziecko z FASD jest efektem wieloletniej pracy autorki z rodzinami adopcyjnymi wychowującymi dzieci z FASD.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.