Sytuacja kryzysowa dziecka przebywającego w przestrzeni penitencjarnej wraz z matką

Monika Kaczmarczyk

Abstrakt


Przestrzeń penitencjarna jest złożoną i wielowątkową płaszczyzną pozwalającą na analizę oraz diagnozę interdyscyplinarną. Obejmuje ona zasięgiem różnego rodzaje instytucje, w tym więzienia, zakłady poprawcze, areszty śledcze, ośrodki dla nieletnich i inne obiekty, w których osoby skazane na karę pozbawienia wolności odbywają ją, a osoby aresztowane oczekują na proces sądowy. Celem artykułu jest ukazanie trudnej sytuacji, w której znalazło się dziecko, matka i osoby bliskie, będące tłem tej historii. Zgodnie z przepisami prawa dzieci matek odbywających karę pozbawienia wolności mają możliwość pozostania wraz z matką w izolacji penitencjarnej. Niewątpliwie sytuacja kryzysowa, w której znajduje się matka, a tym samym jej dziecko, ma wiele wspólnych czynników, odnoszących się do niej samej, deprywacji potrzeb, przerwanych relacji rodzinnych. Dzieci, które znajdują się w więzieniach lub zakładach poprawczych, zazwyczaj doświadczają wielu problemów emocjonalnych, społecznych i psychologicznych. W artykule skupię się na trudnych zaburzonych relacjach dziecka z rodzicami, osobami bliskimi, próbą znormalizowania codzienności, w której dziecko przebywało wraz z tymczasowymi opiekunami, opierając się na przykładzie chłopca, który do 3 r.ż. przebywał wraz z matką w Domu dla Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.