Przegląd zakresu piśmiennictwa na temat opartych na dowodach interwencji dostępnych dla rodziców krzywdzonych dzieci w wieku 0–5 lat objętych opieką instytucji odpowiedzialnych za ochronę dzieci

Ashley L. Landers, Alan McLuckie, Robin Cann, Valerie Shapiro, Sarah Visintini, Bruce MacLaurin, Nico Trocmé, Michael Saini, Normand J. Carrey

Abstrakt


Rodzice skierowani ze względu na krzywdzenie dzieci do instytucji odpowiedzialnych za ochronę dzieci często zmagają się z długotrwałymi czynnikami ryzyka obejmującymi przemoc, nadużywanie substancji psychoaktywnych, problemy ze zdrowiem psychicznym i ubóstwo, które wpływają na ich zdolność do bycia wrażliwymi opiekunami i opiekunkami. Pierwsza linia interwencji instytucji odpowiedzialnych za ochronę dzieci polega na zmianie zachowań rodzicielskich. W niniejszym przeglądzie zakresu piśmiennictwa (scoping review) zbadano kompleksowo całość dostępnej literatury, aby ukazać zakres działalności badawczej na temat rodzajów interwencji dostępnych w kontekście ochrony dzieci dla rodziców niemowląt i małych dzieci (0–5 lat). Miało to na celu określenie, jakie czynniki ułatwiają lub utrudniają wykorzystywanie takich interwencji, oraz sprawdzenie, czy są one dopasowane do czynników ryzyka dotyczących rodziców. W niniejszym przeglądzie zakresu piśmiennictwa dokonano rygorystycznego przesiewania badań na podstawie kryteriów włączenia/wyłączenia. Kryteria włączenia spełniło 65 artykułów obejmujących 42 interwencje. Interwencje miały co do zasady na celu poprawę praktyk rodzicielskich, relacji między rodzicem i dzieckiem lub bezpiecznego stylu przywiązania, a także ograniczenie przemocy wobec dzieci lub ich zaniedbywania. Istotnym wnioskiem z niniejszego przeglądu zakresu piśmiennictwa jest to, że obecnie interwencje skierowane do rodziców dzieci w wieku 0–5 lat objętych opieką w ramach systemu ochrony dzieci mierzy się najczęściej za pomocą studium przypadku i ­quasi-eksperymentu, a badania randomizowane z grupą kontrolną stanowią 26,2% włączonych do przeglądu badań.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.