Wstęp

Magdalena Szafranek

Abstrakt


Numer 1 kwartalnika Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka w 2024 r. jest poświęcony wyzwaniom pracy terapeutycznej w kontekście krzywdzenia dzieci. Prezentowane teksty dotyczą takich zagadnień jak terapia osób, które doświadczyły krzywdzenia w dzieciństwie, a także terapii sprawców krzywdzenia oraz metod i form pracy z dzieckiem krzywdzonym. Numer otwiera tekst Teresy Jadczak-Szumiło dotyczący wyzwań terapii dzieci ze spektrum zaburzeń poalkoholowych (FASD). Jak podkreśla autorka, takie dzieci stanowią grupę o dużym zróżnicowaniu trudności rozwojowych.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.