Przemoc seksualna doznawana w okresie dzieciństwa i adolescencji - wyniki badania ankietowego młodzieży

Piotr Kiembłowski

Abstrakt


Artykuł przedstawia wyniki badań diagnozujących doświadczenie wykorzystania seksualnego w dzieciństwie. Anonimową ankietą zbadano 1504 osoby (643 mężczyzn i 861 kobiet) w wieku 19–35 lat. Badani byli uczniami szkół policealnych i studentami wyższych uczelni. Celem badania był opis zjawiska przemocy seksualnej wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wieku ofiary, rodzaju przemocy, osoby sprawcy oraz ustalenie istnienia związku pomiędzy traumą seksualną przeżytą w dzieciństwie i w okresie adolescencji a objawami psychopatologicznymi obserwowanymi w życiu dorosłym. Zbadano także rolę mechanizmów traumatogennych (traumatyczna seksualizacja, zdrada, bezsilność, stygmatyzacja) jako mediatorów mających związek z rodzajem natężenia objawów psychopatologicznych, wyróżnionych w koncepcji Finkelhora i Browne (1985).

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.