Wykorzystywanie seksualne dzieci dla celów komercyjnych - zarys problemu w perspektywie międzynarodowej

Agnieszka Morawska

Abstrakt


Zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci dla celów komercyjnych analizowane jest w tym artykule z perspektywy międzynarodowej. Podkreślane są zarówno pewne uniwersalne uwarunkowania i przejawy problemu, jak i jego lokalna specyfika. Autorka przedstawia terminologię związaną ze zjawiskiem komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci oraz uzasadnia trudności w oszacowaniu jego skali. Charakteryzuje również wiązki czynników, które warunkują proces rozwoju zjawiska. Analizie poddane zostają czynniki socjoekonomiczne, kulturowe i socjopolityczne. Artykuł przedstawia dostępne informacje na temat charakteru zjawiska w Polsce.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.