Od Sztokholmu do Jokohamy - społeczność międzynarodowa wobec zjawiska wykorzystywania dzieci w celach komercyjnych

Elżbieta Czyż, Maria Keller-Hamela, Jolanta Szymańczak

Abstrakt


W artykule przedstawiono genezę, przebieg i następstwa dwóch światowych kongresów, dzięki którym zjawisko seksualnego wykorzystywania dzieci do celów komercyjnych zostało dostrzeżone przez międzynarodowe gremia, rządy państw i opinię publiczną. Dzięki kongresowi zorganizowanemu w Sztokholmie w 1996 r. po raz pierwszy na tak szeroką skalę zdiagnozowano znaczenie i skalę problemu komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci, zaangażowano międzynarodowe i lokalne organizacje pozarządowe w podejmowanie programów na rzecz zapobiegania zjawisku oraz rządy państw do tworzenia narodowych planów działania. Pięć lat po tym międzynarodowym wydarzeniu, na kolejnym kongresie w Jokohamie w 2001 r. poprzedzonym szeregiem spotkań we wszystkich regionach świata, dokonano przeglądu oraz oceny postępów we wprowadzaniu w życie przez poszczególne państwa Planu Działań oraz zidentyfikowano nowe formy i obszary seksualnego wykorzystywania dzieci. Efektem międzynarodowej aktywności związanej z przeciwdziałaniem problemowi są akty legislacyjne regulujące instytucjonalne działania wobec sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci, dokumenty wyznaczające kierunki działań władz poszczególnych państw oraz deklaracje wyrażające stanowisko wobec procederu. Najważniejsze z nich zostały przedstawione w niniejszym artykule.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.