Autor - szczegóły

Bartha, Adrian, Uniwersytet Gdański, Sąd Rejonowy w Kołobrzegu

  • Vol 17, No 1 (2018): Przemoc rówieśnicza - Articles
    Nieletni przed sądem rodzinnym według ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Stadia postępowania i praktyka orzecznicza w zakresie przeciwdziałania demoralizacji oraz w sprawach o czyny karalne
    Abstrakt  PDF