Autor - szczegóły

Malec, Aleksandra, Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska