Autor - szczegóły

Osiak-Krynicka, Katarzyna, Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie