Autor - szczegóły

Rżanek, Katarzyna, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski, Polska