Autor - szczegóły

Pomarańska-Bielecka, Małgorzata, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski, Polska