Autor - szczegóły

Rękawiecka, Małgorzata, Centrum Pomocy Dzieciom Krzywdzonym Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny”, Polska