Autor - szczegóły

Dziekan, Martyna, Wydział Nauk Społecznych Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu