Autor - szczegóły

Gańko, Natalia, Fundacja Dzieci Niczyje, Polska