Autor - szczegóły

Doiczman-Łoboda, Natasza, Wydział Socjologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska