Autor - szczegóły

Trocha, Olga, Fundacja Dzieci Niczyje