Autor - szczegóły

Newell, Peter, Koordynator Globalnej Inicjatywy na rzecz Wyeliminowania Wszelkich Form Kar Fizycznych wobec Dzieci (Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children), Zjednoczone Królestwo