Autor - szczegóły

Durda, Renata, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polska