Autor - szczegóły

Jaśkiewicz–Obydzińska, Teresa, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna, Polska