Autor - szczegóły

Jaśkiewicz-Obydzińska, Teresa, Instytut Ekspertyz Sadowych im. prof. dra Jana Sehna, Kraków, Polska