Autor - szczegóły

Badura-Madej, Wanda, Collegium Medicum UJ, Kraków Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, Polska