Autor - szczegóły

Skrzypczyk, Witold, Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM w Łodzi, Polska