Autor - szczegóły

Sobolewska, Zoja, Fundacja Dzieci Niczyje, Polska