Zespół redakcyjny

Redaktorka naczelna

 1. Dr hab. Magdalena Szafranek, Uniwersytet Warszawski

Kolegium redakcyjne

 1. Grzegorz Całek, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
 2. Katarzyna Drabarek, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Polska
 3. Dr Marta Flis-Świeczkowska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Uniwersytet Gdański
 4. Dr Agnieszka Izdebska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 5. Maria Keller-Hamela, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 6. Urszula Kubicka-Kraszyńska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 7. Katarzyna Makaruk, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 8. Renata Szredzińska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 9. Dr Szymon Wójcik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Uniwersytet Warszawski

Redaktor statystyczny

 1. Dr Szymon Wójcik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Uniwersytet Warszawski

Sekretarzyni redakcji

 1. Berenika Dąbrowska-Siuchno, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Rada Naukowa

 1. Prof. dr hab. Maria Beisert, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 2. Prof. Kevin Browne, University of Nottingham, Wielka Brytania
 3. Prof. dr hab. Anna Brzezińska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 4. Elżbieta Czyż, Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie
 5. Renata Durda, Instytut Psychologii Zdrowia
 6. Prof. Dorota Iwaniec, profesor emerytowany Uniwersytetu w Belfaście
 7. Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, Uniwersytet Zielonogórski
 8. Dr hab. Ewa Jarosz, Uniwersytet Śląski
 9. Teresa Jaśkiewicz–Obydzińska, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
 10. Dr hab. Maria Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski
 11. Prof. Ingrid Leth, profesor emerytowany University of Copenhagen, Dania