Wydawca

Wydawca

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę