: CALL FOR PAPERS - 2/2024 Sytuacja dzieci z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym w Polsce

Kolegium redakcyjne kwartalnika „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka” zaprasza do zgłaszania tekstów dotyczących następującej tematyki: Sytuacja dzieci z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym w Polsce 

 

 

Zapraszamy do przesyłania tekstów dotyczących poniższych zagadnień:  

 

  • ochrona dzieci z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym 
  • wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym  
  • sytuacja prawna dzieci cudzoziemskich w Polsce 
  • dzieci cudzoziemskie bez opieki  
  • przemoc i dyskryminacja wobec dzieci cudzoziemskich 
  • handel dziećmi i wyzysk seksualny dzieci z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym 
  • dobrostan dzieci z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym 
  • funkcjonowanie w szkole dzieci z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym 
  • inne specyficzne zagadnienia dotyczące sytuacji dzieci z doświadczenie migracyjnym i uchodźczym w Polsce. 

 

Abstrakt należy przesłać na adresy: redakcja@fdds.pl oraz magdalena.szafranek@fdds.pl  
do 5 lutego 2024 r. 

 

Po zaakceptowaniu abstraktu przez redakcję, teksty należy przesyłać na adresy: redakcja@fdds.pl oraz magdalena.szafranek@fdds.pl do 15 marca 2024 r. 

 

Do tekstu należy załączyć podpisane i zeskanowane oświadczenie autora/autorki  
(link). 

 

Zapraszamy do nasyłania tekstów zarówno osoby prowadzące badania dotyczące powyższej problematyki, jak i praktyków: psychologów, pedagogów, prawników, kuratorów, lekarzy oraz innych specjalistów, zajmujących się zawodowo pracą z dziećmi, nastolatkami oraz ich opiekunami.   

 

Oryginalne artykuły teoretyczne i empiryczne powinny zawierać: wstęp, przedstawiający przegląd dotychczasowych ustaleń empirycznych na dany temat, opis metod badawczych, prezentację wyników oraz ich dyskusję. 

 

Teksty powinny zostać przygotowane zgodnie ze standardami APA7.  

Wymogi wydawnicze, szczegółowe informacje dla autorów oraz opis procedury recenzowania znajdują się na stronie internetowej czasopisma: https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/