: CALL FOR PAPERS

Redakcja kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” zaprasza do zgłaszania tekstów dotyczących dwóch obszarów tematycznych:
• przemoc fizyczna wobec dzieci, w tym szczególnie stosowanie kar fizycznych;
• kontakt dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi oraz konsekwencje tego kontaktu.
Artykuły teoretyczne i empiryczne (15-20 stron) powinny zawierać wstęp, przedstawiający przegląd dotychczasowych ustaleń empirycznych na dany temat, opis metod badawczych, prezentację wyników oraz ich dyskusję.
Wymogi wydawnicze, szczegółowe informacje dla autorów oraz opis procedury recenzowania znajdują się na stronie internetowej czasopisma: http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl.
Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdds.pl do 30.09.2017.
Nadesłane artykuły po przyjęciu przez redakcję i pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w drugiej połowie 2017 roku.