: CALL FOR PAPERS 2019

1. Zaniedbanie

 

Zapraszamy do przesyłania tekstów dotyczących poniższych zagadnień:

 

- Rozpowszechnienie, formy oraz charakterystyka krzywdzenia o charakterze zaniedbania

- Zaniedbanie fizyczne jako forma krzywdzenia dzieci i młodzieży

- Zaniedbanie emocjonalne jako forma krzywdzenia dzieci i młodzieży

- Konsekwencje krzywdzenia o charakterze zaniedbania

- Diagnoza i pomoc dzieciom i młodzieży z doświadczeniem zaniedbania

- Opiniowanie w sprawach dotyczących zaniedbania

- Prawne uregulowania odnoszące się do krzywdzenia o charakterze zaniedbania

- Inne specyficzne zagadnienia dotyczące krzywdzenia o charakterze zaniedbania

 

Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdds.pl do 15.12.2018 r.

 

 

2. Profilaktyka krzywdzenia dzieci i młodzieży

 

Zapraszamy do przesyłania tekstów dotyczących poniższych zagadnień:

 

- Formy, cele oraz założenia profilaktyki krzywdzenia dzieci i młodzieży

- Działania profilaktyczne skierowane wobec różnych grup odbiorców:

dzieci, opiekunów, potencjalnych sprawców

- Analiza działania i ewaluacja istniejących programów profilaktyki krzywdzenia dzieci i młodzieży

- Wyzwania i trudności związane z realizacją programów profilaktyki krzywdzenia dzieci i młodzieży

- Prawne uregulowania odnoszące się do profilaktyki krzywdzenia dzieci i młodzieży

- Inne specyficzne zagadnienia dotyczące zapobiegania krzywdzenia dzieci i młodzieży

 

Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdds.pl do 31.01.2019 r.

 

3. Arteterapia w pomocy dzieciom i młodzieży z doświadczeniem krzywdzenia

 

Zapraszamy do przesyłania tekstów dotyczących poniższych zagadnień:

 

- Cele i specyfika różnych form arteterapii w pomocy dzieciom i młodzieży z doświadczeniem krzywdzenia

- Efektywność wykorzystania sztuki w pomocy dzieciom i młodzieży z doświadczeniem krzywdzenia o różnym charakterze

- Superwizja arteterapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem krzywdzenia

- Inne specyficzne zagadnienia dotyczące arteterapii w pomocy dzieciom i młodzieży z doświadczeniem krzywdzenia

 

Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdds.pl do 31.07.2019 r.