: CALL FOR PAPERS - 3/2023 Sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci

Kolegium redakcyjne kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” zaprasza do zgłaszania tekstów dotyczących następującej tematyki: Sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci.

Zapraszamy do przesyłania tekstów dotyczących poniższych zagadnień:

  • Praca ze sprawcami wykorzystywania seksualnego dzieci
  • Wsparcie dla potencjalnych sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci
  • Nieletni sprawcy wykorzystywania seksualnego
  • Nienormatywne zachowania seksualne dzieci
  • Przemoc na randce
  • Wykorzystywanie seksualne dzieci w internecie
  • Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci
  • Inne specyficzne zagadnienia dotyczące sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci
Abstrakt należy przesłać na adres redakcja@fdds.pl do 15 marca 2023r.

Po zaakceptowaniu abstraktu przez redakcję, teksty należy przesyłać na adres: redakcja@fdds.pl do 30 czerwca 2023r.

Do tekstu należy załączyć podpisane i zeskanowane oświadczenie autora/autorki (link).

Zapraszamy do nasyłania tekstów zarówno osoby prowadzące badania dotyczące powyższej problematyki jak i praktyków: psychologów, pedagogów, prawników, kuratorów, lekarzy oraz innych specjalistów zajmujących się zawodowo pracą z dziećmi, nastolatkami oraz ich opiekunami.

Oryginalne artykuły teoretyczne i empiryczne: powinny zawierać wstęp, przedstawiający przegląd dotychczasowych ustaleń empirycznych na dany temat, opis metod badawczych, prezentację wyników oraz ich dyskusję.

Teksty powinny zostać przygotowane zgodnie ze standardami APA.

Wymogi wydawnicze, szczegółowe informacje dla autorów oraz opis procedury recenzowania znajdują się na stronie internetowej czasopisma: https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/.

Nadesłane artykuły po przyjęciu przez redakcję i pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w 2023 roku. W przypadku publikacji przewidujemy wynagrodzenie dla autora/autorów.

Czasopismo jest zindeksowane w bazach: CEJSH, BazHum.