Kary fizyczne w dzieciństwie - perspektywa kulturowa

Örjan Bartholdson

Abstrakt


W procesie wychowania dziecka dorośli odwołują się do różnych metod wychowawczych. W większości społeczeństw kary fizyczne są istotnym elementem tego procesu. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja funkcji i uwarunkowań stosowania kar fizycznych wobec dzieci w wybranych społeczeństwach. Perspektywa antropologiczna pozwala na uchwycenie podobieństw i różnic w podejściu do kar fizycznych w różnych kulturach. Pozwala również zweryfikować tezę o uniwersalności wartości i postaw wobec dzieci w odmiennych kręgach kulturowych.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.