Kary fizyczne w dzieciństwie - retrospekcje dorosłych Polaków

Monika Sajkowska, Grażyna Fluderska

Abstrakt


Artykuł prezentuje wyniki badania retrospektywnego reprezentatywnej próby dorosłych Polaków, obrazujące ich doświadczenia związane z karaniem fizycznym w dzieciństwie oraz ze stosowaniem kar fizycznych wobec własnych dzieci. Deklaracje badanych dotyczą częstotliwości i form kar cielesnych oraz okresu dzieciństwa, w którym najczęściej byli karani. Wyniki badań potwierdzają potoczne intuicje i dotychczasowe ustalenia empiryczne, mówiące o zależności doświadczeń kar fizycznych m. in. od takich zmiennych niezależnych, jak warunki materialne i używanie alkoholu w rodzinie pochodzenia oraz zależność między doznawaniem takich kar w dzieciństwie a stosowaniem ich wobec własnych dzieci.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.