Przyczyny i skutki rozwiązywania adopcji

Iwona Wagner

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest opisowi przyczyn, z powodu których rozwiązuje się adopcje w Polsce. We wstępie autorka opisała funkcje rodziny adopcyjnej oraz procedurę powstawania takich rodzin – proces przygotowania przyszłych rodziców i dzieci. Następnie poruszyła kwestie prawne: w jaki sposób kodeks rodzinny i opiekuńczy opisuje i klasyfikuje rodzaje adopcji, czyli „przysposobienia”. Również z punktu przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego autorka opisała tryb i przesłanki rozwiązania przysposobienia. Część badawcza artykułu poświęcona jest poznaniu i analizowaniu czynników rozkładu więzi rodzinnych prowadzących w dalszej kolejności do wyroku sądowego orzekającego rozwiązanie adopcji.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.