Przygotowanie dziecka do roli świadka w sądzie - podejście interdyscyplinarne

Julie Lipovsky, Paul Stern

Abstrakt


Wzrost świadomości problemu krzywdzenia i zaniedbywania dzieci wiąże się z coraz większą uwagą, poświęcaną dzieciom występującym w roli świadków podczas procesów sądowych. Wyniki badań dowodzą, że chociaż doświadczenie uczestnictwa w działaniach wymiaru sprawiedliwości nie jest ze swej natury traumatyczne, to jednak bywa często stresujące dla dziecka występującego w roli świadka. W artykule omówimy stresujące czynniki, które mogą oddziaływać na dziecko występujące w roli świadka, a także sposoby zapobiegania występowaniu stresu emocjonalnego oraz zwiększania zdolności dziecka do składania wiarygodnych zeznań. Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie współpracy interdyscyplinarnej dla przeciwdziałania wiktymizacji dzieci, przedstawimy role poszczególnych specjalistów pracujących z dziećmi-świadkami – psychologów i prawników - oraz powiązania między nimi. Pojęcia omawiane w tym artykule odnoszą się do spraw toczących się w sądach karnych, cywilnych i rodzinnych zarówno takich, w których o winie oskarżonego orzeka ława przysięgłych, jak i tych, w których czyni to sędzia. W opinii autorów artykułu omawiane tu pojęcia można odnieść w jednakowym stopniu do wszystkich spraw sądowych, w których w roli świadka występuje dziecko.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.