Podatność dzieci na sugestię: ustalenia badawcze i ich implkacje dla przesłuchiwania dzieci

L. Dennison Reed

Abstrakt


Nadrzędnym celem osób prowadzących dochodzenie w wypadkach domniemanego krzywdzenia dzieci powinno być sformułowanie trafnych wniosków dotyczących prawdziwego przebiegu zdarzeń. To, czy rzeczywiście doszło do krzywdzenia, ustala się często - przynajmniej częściowo - na podstawie postrzeganej wiarygodności zeznań dziecka, które, jak się podejrzewa, mogło paść jego ofiarą. Ten fakt dał początek pytaniom dotyczącym podatności dzieci na sugestię oraz wpływu rozmaitych praktyk przesłuchiwania dzieci na wiarygodność ich zeznań. Autorzy prowadzonych ostatnio badań starają się odpowiedzieć na niektóre spośród tych pytań w sposób bardziej „trafny ekologicznie” niż miało to miejsce w wypadku wcześniejszych prac. W niniejszym artykule opisano pokrótce najnowsze badania poświęcone podatności dzieci na sugestię oraz omówiono ich implikacje dla metod przesłuchiwania dzieci. Przedstawiono konkretne sposoby minimalizowania wpływu podatności na sugestię i maksymalizowania wiarygodności zeznań przesłuchiwanych dzieci.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.