Holenderska polityka społeczno-zdrowotna i prawna wobec sprawców seksualnego wykorzystywania

Elżbieta Mlicka

Abstrakt


Każdy Holender zasługuje na drugą szansę – to powiedzenie najlepiej odzwierciedla starania holenderskiej polityki społecznej i prawnej w dążeniu do resocjalizacji sprawców przestępstw przy jednoczesnej trosce o zapewnienie jak największego bezpieczeństwa społecznego. Jednak w pewnej liczbie przypadków wysiłki te nie przynoszą pozytywnych rezultatów, co stawia Holendrów przed dylematem, jak w humanitarny sposób kontrolować winnych ciężkich przestępstw o dużym ryzyku recydywy, a jednocześnie zapewnić społeczeństwu jak największe bezpieczeństwo. Obok kary pozbawienia lub ograniczenia wolności stosuje się w Holandii tak zwane środki zapobiegawcze. Tak jak i w innych obszarach, tak i tu kładzie się duży nacisk na prewencję i udzielanie profesjonalnej pomocy. Leczenie i powrót sprawców do życia w społeczeństwie ma olbrzymie znaczenie w ochronie potencjalnych ofiar i zmniejszeniu ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa. W artykule przedstawione są aspekty prawne, metody i praktyka kontrolowania sprawców przestępstw o charakterze seksualnym oraz instytucje w ten proces zaangażowane.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.