Sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci przy użyciu Internetu

Łukasz Wojtasik

Abstrakt


Artykuł charakteryzuje formy wykorzystywania seksualnego dzieci przy użyciu Internetu i przytacza ustalania badawcze dotyczące charakterystyki sprawców przestępstw tego typu. Analiza spraw zarejestrowanych w amerykańskich instytucjach wymiaru sprawiedliwości doprowadziła do wyróżnienia trzech kategorii internetowych przestępstw seksualnych wobec dzieci: przestępstw przeciwko zidentyfikowanej ofierze, przestępstw ujawnionych w wyniku prowokacji policyjnej oraz internetowej pornografii dziecięcej. Charakterystyka sprawcy „internetowego” nie różniła się istotnie od obrazu „tradycyjnych” sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.