Rola matki w rozwoju i utrzymywaniu się związku kazirodczego

Marta Stasińska

Abstrakt


W artykule przedstawione są wyniki badań zjawiska kazirodztwa w jego „klasycznej” postaci – seksualnego wykorzystania niepełnoletniej córki przez ojca lub mężczyznę pełniącego rolę ojca (ojczym, konkubent matki). Przedmiotem badań była przede wszystkim osoba matki, jej cechy oraz jej relacje ze sprawcą i córką – ofiarą nadużycia. Zainteresowanie autorki skoncentrowało się głównie na ewentualnym wpływie matki na utrzymywanie się kontaktów kazirodczych. W badaniach opierano się na teorii systemów rodzinnych oraz przedstawionej przez Marię Beisert propozycji systemowego rozumienia zjawiska kazirodztwa. W badaniach wykorzystano autorski kwestionariusz do analizy opinii sądowo-psychologicznych. W przypadku kilku zmiennych wykazano ich znaczący wpływ na przebieg i zakończenie kazirodczej relacji. W większości przypadków pomiędzy badanymi zmiennymi zależnymi a poszczególnymi, mającymi nań wpływać czynnikami, stwierdzono istnienie związku o przeciętnej sile. Takie wyniki świadczą o tym, że nie istnieje czynnik dominujący, mający decydujący wpływ na czas trwania kazirodczej relacji oraz na podjęcie przez matkę decyzji o jej ujawnieniu. Kazirodztwo jest zjawiskiem bardzo złożonym, wieloczynnikowym i wielorako uwarunkowanym. Dlatego, dla pełnego zrozumienia tej sytuacji, celowe wydaje się stworzenie wielowymiarowego modelu kazirodztwa, uwzględniającego wszystkie wymienione zmienne, a także inne dane dotyczące matki, których nie brano pod uwagę w opisywanych badaniach.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.