Seksualność dziecka w aspekcie psychospołecznym

Mariola Bieńko

Abstrakt


Artykuł jest próbą rozważań na temat rozwoju psychoseksualnego i erotycznego dzieci od narodzin do dziesiątego roku życia. Życie seksualne dziecka przedstawione jest w kontekście dwóch podstawowych w naszej kulturze zagadnień. Pierwsze z nich to prawidłowości procesów socjalizacyjnych rozumianych jako kulturowe przekazy dotyczące płci, drugie - to standardy rozwoju seksualnego i erotycznego. Wszelkie przejawy dziecięcego seksualizmu rozważa się dwutorowo. Jednym z kontekstów jest zainteresowanie dzieci problematyką seksualną lub jej pokrewną. Odrębną jakościowo treścią jest aktywność, która ma zapewnić dziecku satysfakcję seksualną lub w ten sposób jest postrzegana przez dorosłych. Punktem wyjścia do analizy są prace dostarczające wiedzy na temat życia seksualnego człowieka, z jego biologicznymi, kulturowymi i społecznymi kontekstami. Na podstawie takich dyscyplin nauki, jak psychologia rozwojowa, seksuologia, pedagogika oraz socjologia przedstawiono wybrane teorie i dane empiryczne, dostarczające podstaw do opisu czynników, mechanizmów i uwarunkowań rozwoju sfery seksualnej i płciowej dziecka. Ważnym wątkiem jest problematyka tożsamości i ról płciowych.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.