Ujawnianie niechcianych doświadczeń seksualnych - wyniki otrzymane w reprezentatywnej próbie amerykańskich dziewcząt w wieku dorastania

Steven M. Kogan

Abstrakt


Celem badania przedstawionego w niniejszym artykule było wyodrębnienie czynników, które wywierają wpływ na ujawnianie niechcianych doświadczeń seksualnych (NDS) przez dorastające dziewczęta. Badano zarówno predyktory czasu ujawnienia takich doświadczeń (po krótkim czasie, po długim czasie, brak ujawnienia), jak i czynniki związane z odbiorcą (ujawnianie NDS osobom dorosłym, ujawnianie NDS wyłącznie rówieśnikom, nieujawnianie). Analizowano cechy osób badanych, charakterystykę niechcianych doświadczeń seksualnych oraz zmienne dotyczące sytuacji rodzinnej. Grupa 263 dorastających dziewcząt, które ujawniły niechciane doświadczenia seksualne podczas ogólnokrajowego badania sondażowego, przeprowadzonego wśród amerykańskich nastolatków (National Survey of Adolescents – NSA), scharakteryzowała te doświadczenia oraz opisała czas ujawnienia i jego odbiorców. Przeprowadzono dwie wieloczynnikowe analizy regresji logistycznej, aby ustalić istotne predyktory poszczególnych aspektów ujawnienia. Jedną z najważniejszych zmiennych w procesie ujawniania niechcianych doświadczeń seksualnych jest wiek ofiary. Aspekty samego doświadczenia krzywdzenia okazały się istotnymi predyktorami tego, komu zwierzy się ofiara, natomiast relacja ze sprawcą wywierała silniejszy wpływ na czas (opóźnienie) ujawnienia NDS. W miarę dorastania, rówieśnicy stają się dla ofiar źródłem wsparcia, które w coraz większym stopniu wpływa na podejmowane przez nie decyzje o ujawnianiu niechcianych doświadczeń seksualnych.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.