Wytyczne dotyczące ochrony prawnej dzieci - ofiar

Jean-Francois Noël

Abstrakt


"Wytyczne dotyczące ochrony prawnej dzieci - pfiar i świadków przestępstw" (Guidelines on Justice for Child Victim and Witnesses of Crime) zostały opracowane przez Międzynarodowe Biuro ds. Praw Dziecka (IBCR) w ramach projektu "Sprawiedliwość dla Dzieci - Ofiar i Świadków Przestępstw".

Refbacks

  • There are currently no refbacks.