Zespół dziecka maltretowanego - prawny obowiązek zawiadomienia organów ścigania o popełnieniu przestępstwa

Krzysztof Sakowski, Ewa Urban, Izabela Sakowska

Abstrakt


Autorzy artykułu zauważają, że każdy lekarz w swej praktyce zawodowej może zetknąć się z tym problemem krzywdzenia dziecka. Niektóre formy krzywdzenia dziecka są, zgodnie z polskim prawem karnym, przestępstwem. Jeżeli więc pewne symptomy nasuwają podejrzenie, że dziecko jest krzywdzone, obowiązkiem lekarza jest nie tylko przeprowadzenie badania, którego celem jest potwierdzenie lub odrzucenie podejrzeń, ale także zawiadomienie policji lub prokuratury w sytuacji, gdy nie zostaną one odrzucone. Okazuje się jednak, iż wielu doświadczonych lekarzy nigdy nie postawiło diagnozy maltretowania dziecka, wielu też mimo podejrzeń krzywdzenia nie podjęło żadnej interwencji, poza pomocą medyczną.
Autorzy artykułu przedstawiają prawne regulacje, które zobowiązują lekarzy do zawiadamiania o podejrzeniach krzywdzenia dzieci. Omawiają również związek pomiędzy tymi regulacjami a wiążącym lekarza obowiązkiem zachowania tajemnicy lekarskiej.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.