Modele diagnostyczne i wyjaśniające oraz metody wykrywania zespołu Munchausena per procura (tzw. zastępczy zespół Munchausena) - eksploracje modeli diagnostycznych symulacji chorób

Richard Rogers

Abstrakt


Najważniejszym celem niniejszego artykułu jest dokonanie krytycznej analizy zastępczego zespołu Munchausena (Munchausen syndrome by Proxy – MSBP) oraz zbliżonego do niego zaburzenia rzekomego per procura (factitious disorder by proxy – FDBP). Oprócz kwestii związanych z trafnością diagnostyczną omówiono w nim metody oceny i możliwe strategie wykrywania obu zaburzeń. Przeprowadzono wnikliwą analizę literatury empirycznej dotyczącej MSBP i FDBP pod kątem diagnozy i oceny. Zważywszy na ograniczenia tej literatury, dokonano ekstrapolacji teorii i badań empirycznych poświęconych symulacji chorób, jako zbliżonemu stylowi reakcji. W diagnozie MSBP i FDBP bagatelizuje się cechy kliniczne sprawcy. W wypadku FDBP sądy inferencyjne dotyczące motywacji (na przykład dążenia do przyjęcia roli chorego) wzbudzają wątpliwości natury teoretycznej i klinicznej. Autorzy większości badań, w których zastosowano modele wyjaśniające zaczerpnięte z literatury poświęconej symulacji chorób, skupiali się na modelach patogenicznych: często skojarzonych z podejściem psychodynamicznym. Wreszcie, brakuje zaawansowanych metod klinicznych wykrywania MSBP i FDBP.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.