Polityka Unii Europejskiej wobec problemu handlu dziećmi

Maria Kukołowicz

Abstrakt


Artykuł przedstawia zapisy odnoszące się do sytuacji dzieci – ofiar handlu ludźmi znajdujące się w prawie Unii Europejskiej. Ukazuje mechanizmy szczególnej ochrony małoletnich wynikające z ich podatności i bezbronności wobec tego procederu. Omówiona jest również konwencja Rady Europy dotycząca handlu ludźmi z perspektywy sytuacji dziecka. Poza przedstawieniem prawa unijnego tekst wskazuje podstawowe elementy polityki Wspólnoty mające na celu zwalczanie handlu dziećmi, w tym wprowadzone w ostatnich latach programy.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.