Dzieci cudzoziemskie bez opieki w Polsce

Maria Kolankiewicz

Abstrakt


Problem dzieci cudzoziemskich bez opieki relatywnie niedawno stał się przedmiotem zainteresowania polityków, praktyków i badaczy. Ciągle jednak trudno jest oszacować skalę i dynamikę tego zjawiska w Polsce, bowiem danych na ten temat systematycznie nie rejestruje żaden urząd. Jednym ze źródeł takich szacunków są dane charakteryzujące dzieci cudzoziemskie, które korzystają ze wsparcia instytucji pomocy społecznej. W artykule prezentowane są wyniki badań na temat sytuacji dzieci cudzoziemskich, które autorka artykułu wraz ze studentami Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziła w warszawskich instytucjach: domach dziecka, ośrodku preadopcyjnym, pogotowiach, izbie dziecka oraz w podwarszawskim ośrodku dla uchodźców w Dębaku. Poznanie sytuacji dzieci cudzoziemskich bez opieki pozwoliło autorce sformułować konkluzje na temat trudności w opiece nad dziećmi cudzoziemskimi bez opieki w Polsce oraz wskazać na ich przyczyny.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.