Małoletni cudzoziemcy bez opieki w Polsce - analiza wybranych zagadnień prawnych

Michał Kubalski, Celina Nowak

Abstrakt


W artykule rozważane są kwestie dotyczące postępowania o nadanie statusu uchodźcy w Polsce małoletnim cudzoziemcom bez opieki. Ogólnie pozytywna ocena przepisów odnoszących się do postępowania o nadanie statusu małoletnim nie zmienia faktu, że system opieki nad małoletnimi cudzoziemcami w ramach postępowania o nadanie statusu uchodźcy wykazuje słabości, które zagrażają ochronie interesów dziecka.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.