Handel ludźmi - zapobieganie i ściganie. Projekt szkoleniowy

Małgorzata Pomarańska-Bielecka, Joanna Warzeszkiewicz, Marcin Wiśniewski

Abstrakt


Artykuł prezentuje projekt szkoleniowy realizowany przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, kierowany do przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Szkolenia obejmowały problematykę handlu ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.